Κέντρο Φιλοξενίας Stegi Plus

Στις 27 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα Συνέντευξη Τύπου που αφορά στο Έργο “STEGI +” το οποίο υλοποιούν η PRAKSIS (συντονιστής εταίρος) και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (εταίρος) στο πλαίσιο του προγράμματος «SOAM – Υποστηρίζοντας Οργανώσεις που βοηθούν μεταναστευτικό πληθυσμό σε αναζήτηση ασύλου στην Ελλάδα / Supporting Organisations that assist migrant asylum seeking population in Greece» του οποίου διαχειριστική αρχή είναι ο Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως.

Το εν λόγω Έργο περιλαμβάνει τη λειτουργία Κέντρων Φιλοξενίας στην Αθήνα και την Πάτρα. Στην Αθήνα το Κέντρο Φιλοξενίας δύναται να στεγάσει τριάντα (30) ασυνόδευτους ανήλικους και στην Πάτρα τριάντα (30) ασυνόδευτους ανήλικους και σαράντα (40) άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες (μονογονεϊκές και πολυμελείς οικογένειες, άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας, ηλικιωμένοι, θύματα βασανιστηρίων κλπ) όλοι αιτούντες άσυλο.

Πέρα από την κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης (στέγαση, σίτιση, υγειονομική μέριμνα, εκπαίδευση, ασφάλεια) παρέχονται υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, νομικής συνδρομής, διερμηνείας / διαμεσολάβησης κτλ.

Δελτίο τύπου Πάτρα

Φωτογραφίες από την εκδήλωση στην Πάτρα

Δελτίο τύπου Αθήνα

Φωτογραφίες από την εκδήλωση στην Αθήνα