Εκδηλώσεις χρηματοδοτούμενων φορέων

Κέντρο Φιλοξενίας Stegi Plus

Στις 27 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα Συνέντευξη Τύπου που αφορά στο Έργο “STEGI +” το οποίο υλοποιούν η PRAKSIS (συντονιστής εταίρος) και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (εταίρος) στο πλαίσιο του προγράμματος «SOAM – Υποστηρίζοντας Οργανώσεις που βοηθούν μεταναστευτικό πληθυσμό σε αναζήτηση ασύλου στην Ελλάδα / Supporting Organisations that assist migrant asylum seeking population in Greece» του οποίου διαχειριστική αρχή είναι ο Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως.

Το εν λόγω Έργο περιλαμβάνει τη λειτουργία Κέντρων Φιλοξενίας στην Αθήνα και την Πάτρα. Στην Αθήνα το Κέντρο Φιλοξενίας δύναται να στεγάσει τριάντα (30) ασυνόδευτους ανήλικους και στην Πάτρα τριάντα (30) ασυνόδευτους ανήλικους και σαράντα (40) άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες (μονογονεϊκές και πολυμελείς οικογένειες, άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας, ηλικιωμένοι, θύματα βασανιστηρίων κλπ) όλοι αιτούντες άσυλο.

Continue reading

Ξενώνας – Γιατροί του Κόσμου

Στις 9 Ιανουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνέντευξη τύπου του Έργου «Κέντρο Υποδοχής ευάλωτων αιτούντων άσυλο στο κέντρο της Αθήνας, δυναμικότητας 70 ατόμων» το οποίο υλοποιείται από την κοινοπραξία που απαρτίζουν οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία (συντονιστές εταίροι) και το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (εταίροι).

Στην ομάδα- στόχου του Έργου περιλαμβάνονται: ιδιαίτερα ευάλωτοι μεμονωμένοι αρένες, μεμονωμένες γυναίκες, μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα και θύματα βασανιστηρίων και εμπορίας ανθρώπων. Ο Ξενώνας προσφέρει στέγη, σίτιση και είδη ατομικής υγιεινής, νομική συμβουλευτική, ιατρική φροντίδα, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, υπηρεσίες διερμηνείας και εκπαιδευτικές υπηρεσίες στην προαναφερθείσα ομάδα-στόχου που αναζητεί άσυλο στην Ελλάδα.

Continue reading

Δομή φιλοξενίας ΜΕΛΛΟΝ

Στις 14 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση όπου η κοινοπραξία των οργανώσεων που συνεργάζονται για την υλοποίηση του Έργου «Δομή Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο ΜΕΛΛΟΝ», παρουσίασαν τη δουλειά που έχει γίνει κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας του Ξενώνα (Σεπτέμβριος 2013 – Μάρτιος 2014).  Την κοινοπραξία απαρτίζουν οι εξής εταίροι: ΝΟΣΤΟΣ – συντονιστής εταίρος, ΙΑΣΙΣ – εταίρος, ΕΑΔΑΠ – εταίρος, ΕΡΓΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΉ – εταίρος).

Ο Ξενώνας λειτουργεί στο Μοσχάτο και φιλοξενεί μητέρες αρχηγούς οικογενειών και ασυνόδευτα παιδιά που έχουν αιτηθεί άσυλο στην Ελλάδα. Εκτός από την παροχή στέγης, ρουχισμού και σίτισης παρέχονται επίσης υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ενώ επιπλέον διοργανώνονται μαθήματα ελληνικών και αγγλικών, εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης κτλ. Ο Ξενώνας ΜΕΛΛΟΝ δύναται να φιλοξενήσει 14 μητέρες και τα 28 παιδιά τους και 60 ασυνόδευτα παιδιά, σύνολο 102 φιλοξενούμενους.
Continue reading