9/2/2017 – Σύσκεψη ομάδας εργασίας SOAM

Στο πλαίσιο του Προγράμματος SOAM διοργανώθηκε ομάδα εργασίας, όπου ο ΔΟΜ μαζί με τις οργανώσεις εταίρους και τη Νορβηγική Υπηρεσία Μετανάστευσης (UDI) εξέτασαν ενδελεχώς τα ευρήματα του επίσημου ελέγχου που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο 2016 σε όλα τα Κέντρα Φιλοξενίας που χρηματοδοτούνται από τον ΕΟΧ.  Επίσης, συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την Πρεσβεία της Νορβηγίας στην Ελλάδα.