Χρήσιμοι σύνδεσμοι

ΕΟΧ / Δωρήτριες Χώρες

Χρηματοδότηση ΕΟΧ / EEA GRANTS
EOX
Πρεσβεία Νορβηγίας στην Ελλάδα
Norwegian Directorate of Immigration

Διεθνείς / Ευρωπαϊκοί κρατικοί, διακρατικοί και άλλοι Οργανισμοί

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ταμείο Επιστροφών
Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων
Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ταμείο Ένταξης
UK Border Agency
Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Υπουργεία / Φορείς / Δημόσιες Αρχές

Συγχρηματοδοτούμενα Αναπτυξιακά προγράμματα
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη
Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Υπουργείο Εσωτερικών
Συνήγορος του Πολίτη: Συνήγορος για τον Μετανάστη, τον Πρόσφυγα και τον Ομογενή
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Reception Centers

https://mdmshelter.wordpress.com

https://stegiplus.wordpress.com

http://www.mellonshelter.gr