«Φιλοξενία αιτούντων άσυλο: Πολλαπλές ταυτότητες και Διαπολιτισμικότητα» – 23/4/2015

Στις 23 Απριλίου 2015, πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Europe Direct του Δήμου Αθηναίων η θεματική εκδήλωση «Φιλοξενία αιτούντων άσυλο: Πολλαπλές ταυτότητες και Διαπολιτισμικότητα» την οποία συντόνισε η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ σε συνεργασία με την ΙΑΣΙΣ, την ΕΑΔΑΠ και την ΕΡΓΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ.  Η εν λόγω εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΜΕΛΛΟΝ – Δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο» (www.mellonshelter.gr), μέσω του προγράμματος SOAM – Supporting Organizations that assist migrant asylum seeking population in Greece (Υποστηρίζοντας Οργανώσεις που βοηθούν μεταναστευτικό πληθυσμό σε αναζήτηση ασύλου στην Ελλάδα), με Διαχειριστική Αρχή τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ – Γραφείο Ελλάδας) και την χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants).

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Πρέσβης της Νορβηγίας στην Ελλάδα κ. Sjur Larsen, ο Επικεφαλής του ΔΟΜ- Γραφείο Ελλάδας κ. Δανιήλ Εσδράς και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της  ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ κ. Παναγιώτης Λεσγίδης.  Στην συνέχεια η κα Σ. Ανδριτσοπούλου, επιστημονικά υπεύθυνη της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ παρουσίασε τους σκοπούς, τις δράσεις και το πρόγραμμα του Ξενώνα ΜΕΛΛΟΝ.  Ακολούθησε η εισήγηση της κας Ε. Χαραμή εκπροσώπου της ΙΑΣΙΣ, αναφορικά με τις χορηγίες τους εθελοντές και το άνοιγμα του Ξενώνα στην κοινότητα. Επίσης, η κα Ν. Παπαπροκοπίου, Πρόεδρος της ΕΑΔΑΠ μίλησε για τον ρόλο της Παιδαγωγικής Υπηρεσίας στον Ξενώνα ενώ ο κ. Γ. Κουλούρης, Πρόεδρος της Εργοερευνητικής αναφέρθηκε στον ρόλο της Ιατρικής Υπηρεσίας στον Ξενώνα αναφορικά με την Διαπολιτισμικότητα και την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη.