Τομείς δραστηριοποίησης του ΔΟΜ Αθήνας

 • Μετανάστευση και Ανάπτυξη
 • Εθελοντικοί Επαναπατρισμοί
 • Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων
 • Μεταναστευτική Υγεία
 • Διαχείριση Διασυνοριακής Μετανάστευσης
 • Ένταξη Μεταναστών
 • Μετανάστευση για Εργασία
 • Προγράμματα Επανεγκατάστασης
 • Επείγουσες Ανθρωπιστικές Κρίσεις
 • Προγράμματα Αποζημιώσεων
 • Έρευνες
 • Μετανάστευση και Κλιματική Αλλαγή
 • Συμμετοχή σε περιφερειακά συμβουλευτικά φόρα για τη μετανάστευση
 • Συμμετοχή στο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη (GFMD)

Επιμέρους δραστηριότητες

 • Μετακινήσεις αλλοδαπών μεταναστών, προσφύγων ή αιτούντων άσυλο από την Ελλάδα σε χώρες που προσφέρουν δυνατότητες μόνιμης εγκατάστασης.
 • Δράσεις καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, που περιλαμβάνουν:
  • εθελοντικούς επαναπατρισμούς θυμάτων
  • δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του γενικότερου πληθυσμού
  • δράσεις επιμόρφωσης στοχευμένων ακροατηρίων (αστυνομικών, δικαστικών κλπ)
 • Πρόγραμμα εθελοντικής επιστροφής και επανένταξης μεταναστών, αιτούντων άσυλο (σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες), με την συν-χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής.
 • Προγράμματα εθελοντικής επιστροφής με χρηματοδότηση από τα EEA Grants
 • Προγράμματα Εθελοντικής Επιστροφής με χρηματοδότηση του από το UK Border Agency
 • Υλοποίηση προγραμμάτων, συν-χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ελληνική Κυβέρνηση, όπως είναι:
  • Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων
  • Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής
  • Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών
  • Καθώς και από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ
 • Παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΣΥΥ) σε μετανάστες, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και παλιννοστούντες, στο πλαίσιο σχετικών προγραμμάτων.