Πρόοδος Προγράμματος

  • SOAM quality control cycle reflection meeting
  • Δείτε αναλυτικά τα Onsite Monitoring Reports το πρώτου μέρους της 2ης φάσης του Προγράμματος SOAM (Μάιος – Οκτώβριος 2016):
  • Δείτε αναλυτικά την 1η φάση του Προγράμματος SOAM (2013 – 2016):  completion SOAM Phase I GR
  • Δείτε εδώ τα αποτελέσματα της 1ης φάσης του Προγράμματος SOAM – Οκτώβριος 2013 – Απρίλιος 2016 και τα αποτελέσματα του πρώτου μέρους της 2ης φάσης του Προγράμματος SOAM – Μάιος – Οκτώβριος 2016 εδώ.
  • Από τον Σεπτέμβριο του 2013 έχουν αρχίσει οι χρηματοδοτούμενες δράσεις του Προγράμματος. Για την παρακολούθηση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου των φορέων – κοινοπραξιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα SOAM και χρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), θα χρησιμοποιούνται τα παρακάτω έγγραφα: Download