Ξενώνας – Γιατροί του Κόσμου

Στις 9 Ιανουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνέντευξη τύπου του Έργου «Κέντρο Υποδοχής ευάλωτων αιτούντων άσυλο στο κέντρο της Αθήνας, δυναμικότητας 70 ατόμων» το οποίο υλοποιείται από την κοινοπραξία που απαρτίζουν οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία (συντονιστές εταίροι) και το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (εταίροι).

Στην ομάδα- στόχου του Έργου περιλαμβάνονται: ιδιαίτερα ευάλωτοι μεμονωμένοι αρένες, μεμονωμένες γυναίκες, μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα και θύματα βασανιστηρίων και εμπορίας ανθρώπων. Ο Ξενώνας προσφέρει στέγη, σίτιση και είδη ατομικής υγιεινής, νομική συμβουλευτική, ιατρική φροντίδα, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, υπηρεσίες διερμηνείας και εκπαιδευτικές υπηρεσίες στην προαναφερθείσα ομάδα-στόχου που αναζητεί άσυλο στην Ελλάδα.

Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία συνεργάζονται με το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες στη δωρεάν νομική υποστήριξη/ συνδρομή και αντιπροσώπευση των αιτούντων άσυλο καθώς και μέσω της λειτουργίας της ΠΥΞΙΔΑΣ, που σε συνδυασμό με τις εκπαιδευτικές δράσεις του κέντρου των Γιατρών του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, προβλέπει στην ένταξη της ομάδας-στόχου και στην ανάδειξη της διαπολιτισμικότητας.

Το εν λόγω Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «SOAM – Υποστηρίζοντας Οργανώσεις που βοηθούν μεταναστευτικό πληθυσμό σε αναζήτηση ασύλου στην Ελλάδα / Supporting Organisations that assist migrant asylum seeking population in Greece» του οποίου διαχειριστική αρχή είναι ο Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως.

Δελτίο τύπου