Δομή φιλοξενίας ΜΕΛΛΟΝ

Στις 14 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση όπου η κοινοπραξία των οργανώσεων που συνεργάζονται για την υλοποίηση του Έργου «Δομή Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο ΜΕΛΛΟΝ», παρουσίασαν τη δουλειά που έχει γίνει κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας του Ξενώνα (Σεπτέμβριος 2013 – Μάρτιος 2014).  Την κοινοπραξία απαρτίζουν οι εξής εταίροι: ΝΟΣΤΟΣ – συντονιστής εταίρος, ΙΑΣΙΣ – εταίρος, ΕΑΔΑΠ – εταίρος, ΕΡΓΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΉ – εταίρος).

Ο Ξενώνας λειτουργεί στο Μοσχάτο και φιλοξενεί μητέρες αρχηγούς οικογενειών και ασυνόδευτα παιδιά που έχουν αιτηθεί άσυλο στην Ελλάδα. Εκτός από την παροχή στέγης, ρουχισμού και σίτισης παρέχονται επίσης υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ενώ επιπλέον διοργανώνονται μαθήματα ελληνικών και αγγλικών, εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης κτλ. Ο Ξενώνας ΜΕΛΛΟΝ δύναται να φιλοξενήσει 14 μητέρες και τα 28 παιδιά τους και 60 ασυνόδευτα παιδιά, σύνολο 102 φιλοξενούμενους.

Το εν λόγω Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «SOAM – Υποστηρίζοντας Οργανώσεις που βοηθούν μεταναστευτικό πληθυσμό σε αναζήτηση ασύλου στην Ελλάδα / Supporting Organisations that assist migrant asylum seeking population in Greece» του οποίου διαχειριστική αρχή είναι ο Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως.

Δελτίο τύπου