Βασικά σημεία και στάδια υλοποίησης του Προγράμματος SOAM

  • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προτάσεων από επιλέξιμους ΜΚΟ (Ιανουάριος 2013).
  • Ύστερα από διαδικασία επιλογής, βάσει προκαθορισμένων διαδικασιών και κανόνων, τα επιλεχθέντα σχέδια δράσης (projects) αναμένεται να ξεκινήσουν αμέσως μετά την υπογραφή σχετικών συμφωνιών μεταξύ του ΔΟΜ και των ΜΚΟ (μέχρι Ιούλιο 2013)
  • Οι ΜΚΟ θα λειτουργήσουν ως Project Promoters.
  • Οι ΜΚΟ αναφέρονται στον ΔΟΜ ο οποίος και παρακολουθεί την πρόοδο σε καθημερινή βάση,  αποδεσμεύοντας χρηματοδότηση αναλόγως ενός σχεδίου πληρωμών.
  • Ο ΔΟΜ αναφέρει πρόοδο και αποτελέσματα στον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
  • Λήξη χρηματοδοτούμενων δράσεων 30 Απριλίου 2016.

Επιστροφή