Αναμενόμενα αποτελέσματα

α) Βελτίωση της ποιότητας των κέντρων υποδοχής με βάση την Κοινοτική Οδηγία σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή αιτούντων άσυλο καθώς και άλλες επισήμως εγκεκριμένες στην Ελλάδα προδιαγραφές για τη λειτουργία κέντρων υποδοχής

β) Βελτίωση της ποσότητας των κέντρων υποδοχής με έμφαση στους ασυνόδευτους ανήλικους και άλλους ευάλωτους αιτούντες άσυλο όπως μονογονείς με παιδιά. Οι προτάσεις προς χρηματοδότηση θα πρέπει να προβλέπουν τη δημιουργία 100 νέων θέσεων σε κέντρα υποδοχής, 60 από τις οποίες θα αφορούν σε ασυνόδευτους ανήλικους και 40 σε μονογονείς με παιδιά και ευάλωτες γυναίκες. Οι 60 νέες θέσεις για ασυνόδευτους ανήλικους θα πρέπει να κατανέμονται σε όχι περισσότερα από δυο (2) κέντρα υποδοχής. Το Πρόγραμμα ενθαρρύνει προτάσεις που θα αφορούν σε κέντρα υποδοχής εκτός Αττικής καθώς και τη συνεργασία μεταξύ ΜΚΟ ή/και τοπικών αρχών.

Επιστροφή